กิจกรรมวันสงกรานต์

บริษัทแกรนด์พาร์ทแพคเกจจิ้ง และ แกรนด์พาร์ทเอ็นจิเนียริ่ง ได้รักษาประเพณีไทย โดยมีกิจกรรมรดน้ำดำหัวและขอพรจากผู้ใหญ่ที่ให้ความเคารพนับถือ  ในวันปีใหม่ไทย