เกี่ยวกับเรา

บริษัทแกรนด์พาร์ท แพคเกจจิ้ง และ บริษัท แกรนด์พาร์ท เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก , ผลิตภัณฑ์โลหะ ทุกชนิด ที่ใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรม หรือกิจการต่างๆ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและออกแบบ บรรจุภัณฑ์ ตามชิ้นงานลูกค้า โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญมากด้วยประสบการณ์พร้อมทั้ง เครื่องมือ เครื่องจักรที่มีคุณภาพ และ ทันสมัยในการผลิต ทั้งได้รับการรับรองคุณภาพ มาตรฐาน ISO 9001 : 2008 จาก ACS REGISTRARS (THAILAND)  CO.,LTD ตลอดระยะเวลาดำเนินธุรกิจของบริษัท ฯ ที่ผ่านมาด้วยประสบการณ์และวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ของทีมงานบริหารได้มุ่งมั่น พัฒนาให้ความรู้ ความชำนาญ การจัดการ ทั้งกระบวนการผลิต และการวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพแก่บุคลากร ทุกระดับให้มีส่วนร่วม และรับผิดชอบต่อคุณภาพของสินค้า การบริการ และความซื่อสัตย์  ต่อลูกค้า

บริษัทแกรนด์พาร์ท แพคเกจจิ้ง จำกัด

บริษัทแกรนด์พาร์ท แพคเกจจิ้ง จำกัด   ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 9 กุมถาพันธ์ พ.ศ.2547 ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก เช่น ลังพลาสติก (Container Box) ลังพลาสติกลูกฟูก (Corrugated PP Box) ลังพลาสติกลูกฟูกชนิดป้องกันไฟฟ้าสถิต (Conductive Boxes) ชั้นวางสินค้าในแบบต่างๆ (Partition)  ให้อุตสาหกรรมยานยนต์ , อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือ กิจการต่างๆ  โดยรับออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ทันสมัยทั้ง 2D และ 3D ให้ตรงตามแบบชิ้นงานของลูกค้า และเหมาะสมตามการใช้งานจริง โดยผู้เชี่ยวชาญ และวิศวกรมากด้วยประสบการณ์

เพราะบริษัทฯ เป็น ผู้นำทางด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก ทุกชนิด ที่มีคุณภาพ และ ได้มาตราฐานการรับรอง ISO 9001 : 2015 จาก ACS REGISTRARS (THAILAND)  CO.,LTD ที่ยอมรับโดยทั่วกัน และ การนำเทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องจักรที่ทันสมัย มาใช้ในการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และ สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า  ภายใต้คำขวัญของบริษัทฯ ที่ยึดมั่นตลอดมา คือ ผลิตสินค้าคุณภาพ บริการรวดเร็วฉับไว มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ

บริษัทแกรนด์พาร์ท เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

จากประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนานในนามบริษัทแกรนด์พาร์ท แพคเกจจิ้ง จำกัด  ทำให้ก่อตั้งบริษัทแกรนด์พาร์ท เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557  เพื่อตอบรับความต้องการ ในด้านผลิตชั้นวางสินค้าด้วยโลหะ ให้กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ และ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์  โดยรับออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ทันสมัยทั้ง Autocad และ Solid work ให้ตรงตามแบบชิ้นงานของลูกค้า และ เหมาะสมตามการใช้งานจริง โดยผู้เชี่ยวชาญที่มากด้วยประสบการณ์

เนื่องด้วยบริษัทฯ มีความชำนาญในผลิตภัณฑ์ชั้นวางสินค้าโลหะทุกชนิด และงานโครงสร้างเหล็ก  ที่มีคุณภาพ มาตราฐานทำให้ได้ผ่านการรับรอง ISO 9001 : 2008 จาก ACS REGISTRARS (THAILAND)  CO.,LTD ที่ยอมรับโดยทั่วกัน ผสานการนำเทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องจักรที่ทันสมัย เช่น เครื่อง CNC Machining Center , Press Break 125T ,  Milling Machine , Hydraulic Iron Worker Digimatic Hight Gauge , Digimatic Vernier , Vernier 0-1000 MM , Block Gauge For Calibration มาใช้ในการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และ สร้างความพึงพอใจสูงสุด

ปัจจุบัน  ด้วยความเป็นผู้นำในการให้บริการ ด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์ และ ชันเหล็กวางชิ้นส่วนสินค้า ในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดระยะเวลา ที่ผ่านมา บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการให้บริการออกแบบ ทำให้บริษัทฯ มีชื่อเสียงและได้รับความไว้วางใจอย่างสูงจากลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องคุณภาพของงาน การออกแบบและการก่อสร้าง การส่งมอบงานได้ทันตามกำหนดการ และความปลอดภัยในการดำเนินงาน โดยบริษัทยังคงมีนโยบายรักษามาตราฐานในการทำงานและส่งมอบให้ดียิ่งขึ้นไป

 

นโยบายบริษัทฯ ที่ยึดมั่นถือตลอดมา

  1. ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ (QUAILITY)
  2. ผลิตสินค้าในราคาที่ย่อมเยา (PRICE) สมเหตุสมผล
  3. การบริการ (SERVICE) ที่เป็นเยี่ยม ถูกต้อง รวดเร็ว
  4. พัฒนาผลิตภัณฑ์ (DEVELOPMENT)ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
  5. สร้างจิตสำนึก (CONSCIOUSNESS) ให้รักและซื่อสัตว์ต่อหน้าที่ของตัวเองและบริษัทฯ