งานกีฬาสีบริษัทประจำปี

บริษัทแกรนด์พาร์ทแพคเกจจิ้ง จำกัด และ แกรนด์พาร์ทเอ็นจิเนียริ่งจำกัด ได้จัดกิจกรรม งานกีฬาสี ภายในบริษัท เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ ของพนักงาน และ เป็นการขอบคุณพนักงาน ที่ตั้งใจทำงานกันตลอดทั้งปีที่ผ่านมา รวมถึง ได้มีการส่งเสริมสุขภาพ

ทั้งหมดนี้ ก็เนื่องด้วยการสนับสนุนจากลูกค้าทุกท่าน ที่ไว้วางใจบริษัท GPE และ GPC จึงทำให้บริษัทมั่นคงและจัดกิจกรรม งานกีฬาสีอย่างต่อเนื่องทุกๆปี

โรงงานสีขาว

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 บริษัทแกรนด์พาร์ทเอ็นจิเนียริ่ง และ แกรนด์พาร์ทแพคเกจจิ้ง จำกัด ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล โดยร่วมมือกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี ตรวจปัสสาวะและให้ความรู้แก่พนักงาน เพื่อเป็นการเสริมสร้างบริษัทฯให้มีความแข้มแข็ง มีระบบเฝ้าระวังอย่างยั่งยืน ทำให้ปัญหายาเสพติดหมดไปและไม่เกิดขึ้นในบริษัท

กิจกรรมวันสงกรานต์

บริษัทแกรนด์พาร์ทแพคเกจจิ้ง และ แกรนด์พาร์ทเอ็นจิเนียริ่ง ได้รักษาประเพณีไทย โดยมีกิจกรรมรดน้ำดำหัวและขอพรจากผู้ใหญ่ที่ให้ความเคารพนับถือ  ในวันปีใหม่ไทย