โรงงานสีขาว

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 บริษัทแกรนด์พาร์ทเอ็นจิเนียริ่ง และ แกรนด์พาร์ทแพคเกจจิ้ง จำกัด ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล โดยร่วมมือกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี ตรวจปัสสาวะและให้ความรู้แก่พนักงาน เพื่อเป็นการเสริมสร้างบริษัทฯให้มีความแข้มแข็ง มีระบบเฝ้าระวังอย่างยั่งยืน ทำให้ปัญหายาเสพติดหมดไปและไม่เกิดขึ้นในบริษัท

กิจกรรมวันสงกรานต์

บริษัทแกรนด์พาร์ทแพคเกจจิ้ง และ แกรนด์พาร์ทเอ็นจิเนียริ่ง ได้รักษาประเพณีไทย โดยมีกิจกรรมรดน้ำดำหัวและขอพรจากผู้ใหญ่ที่ให้ความเคารพนับถือ  ในวันปีใหม่ไทย