ติดต่อเรา

ที่อยู่บริษัท

บริษัท แกรนด์พาร์ท แพคเกจจิ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
128 หมู่ที่ 4 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี  20000

โทร. 038-157312-3
แฟกซ์ 038-157314
Email : grandpart_9@hotmail.com
Website : www.grandpart.co.th

ที่อยู่บริษัท

บริษัท แกรนด์พาร์ท เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
129 หมู่ที่ 4 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี  20000

โทร. 038-119340-1
แฟกซ์ 038-119342
Email : grandpart.eng@gmail.com
Website : www.grandpart.co.th