งานบริการและสินค้าด้านอื่นๆ

บริษัทแกรนด์พาร์ท เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำในการผลิต ผู้นำทางด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก

ทุกชนิดที่มีคุณภาพ (PP BOXES)  ชั้นวางสินค้าด้วยโลหะ (RACKS) ให้กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ และ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์  โดยรับออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ทันสมัย และ ได้มาตราฐานการรับรอง ISO 9001  จาก ACS REGISTRARS (THAILAND)  CO.,LTD ที่ยอมรับกันโดยแพร่หลาย จึงได้รับการไว้วางใจจากภาครัฐและเอกชน อื่นๆ ให้ผลิตสินค้าต่างๆ นอกเหนือที่กล่าวมาข้างต้น เช่น งานตัด พับ เชื่อม กัด กลึง พ่นสีฝุ่น ทำราวกันชน งานโครงสร้าง งานราวบันได รวมถึงตู้คัดแยกขยะที่เหมาะเทศบาล หรือ ชุมชนที่ต้องการให้คนในพื้นที่สร้างวินัยในการคัดแยกขยะ ทางเราก็สามารถทำให้ได้