RACKS

 Automotive Racks , Electronic Racks , Electric Racks , Steel Pallet และ Jig Support Parts   มีจุดประสงค์

สร้างขึ้นเพื่อใช้หมุนเวียนภายในบริษัท หรือ Supplier ใช้สำหรับส่งสินค้าให้ลูกค้า ด้วยลักษณะของ Returnable Packaging หรือหมุนเวียนการใช้ ปัจจุบันใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่มีความต้องการ Parts งานลักษณะต่าง ๆ ทั้งโลหะ พลาสติก หรือ Spare Part ก็ตาม เมื่อความต้องการใช้งาน ปริมาณ ความถี่ในการใช้งานมีสูง การออกแบบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจึงเป็นเรื่องจำเป็นมาก จึงเป็นที่มาของการ Design Packaging ให้เหมาะสมกับ Part ที่จะใช้งาน น้ำหนักที่บรรจุก็ต้องสอดคล้องการกติการของภาคอุตสาหกรรม เพื่่อไม่ไปกระทบเรื่องของแรงงาน และสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย  ปัจจัยเหล่านี้จะมีส่วนช่วยสนับสนุนให้กระบวนการ logistic บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การ Design Packaging มีปัจจัยที่ควรคำนึงดังนี้

  • Critical point หรือจุดที่เปราะบางของชิ้นงานควรจะต้องแจ้งให้ผู้ออกแบบทราบเพื่อออกแบบจุด Support ให้เหมาะเป็นการป้องกันความเสียหายระหว่างการขนส่งหรือปฏิบัติงาน
  • น้ำหนักชิ้นงาน จำนวนบรรจุ ลักษณะการวางชิ้นงาน
  • ลักษณะการใช้งานภายในและภายนอกบริษัท ข้อจำกัดต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์ Pallet ที่จะต้องใช้ร่วม ลักษณะการเคลื่อนย้าย
  • ปริมาณการใช้ ความถี่ ข้อนี้อาจจะช่วยลูกค้าลดต้นทุนหากจะต้องมีการสร้าง Mold ขึ้นมาเป็นการเฉพาะ

ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลหลักที่ไม่ควรละเลยเพื่อคุณภาพบรรจุภัณฑ์ที่ดี ตรงวัตถุประสงค์ในการใช้งาน และ

ลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุด  เมื่อออกแบบเสร็จปัจจุบันมีโปรแกรมที่เอื้อต่อการทดสอบให้เห็นภาพการใช้งานในระดับหนึ่ง หรือการทำ Simulation  เป็นการนำเอาเรื่อง CAE มาช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถจำลองการใช้งานที่เงื่อนไขที่ต้องการ วัสดุที่เลือกใช้ สร้างภาพเสมือนจริงก่อนเริ่มผลิตจริง  ข้อดีของการนำเทคโนโลนีเหล่านี้มาใช้คือลดเรื่องความเสียหายที่จะตามมา

บริษัทแกรนด์พาร์ทเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการออกแบบผลิตภัณฑ์มุ่งเน้นมาตรการที่ลดต้นทุน

ลดความเสียหายและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าด้วยหลักการทางวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์

บริษัทแกรนด์พาร์ท แพคเกจจิ้ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2547 โดยเรามีประสบการณ์ด้านการผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์

พลาสติกลูกฟูก(Corrugated PP Boxes) ชั้นวางชิ้นงานออโตโมทีฟ (Automotive Racks) พาเลทเหล็ก (Steel Pallet) รถเข็นเหล็กแบบมีล้อ (Steel Dolly) ชั้นวางพาร์ท (Jig Support Parts) อื่น ๆ มาแล้วกว่า 13 ปี และเมื่อปี พ.ศ. 2557 ได้มีการขยายโรงงาน เปิดบริษัทแกรนด์พาร์ทเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เพื่อการรองรับงานด้านงาน Racks ให้ได้มากขึ้น และสะดวกต่อการผลิตในหลายๆ ขั้นตอน โดยไม่ต้องย้ายการผลิตบางขั้นตอนไปที่โรงงานอื่น ดังนั้น ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่า สามารถผลิตงานให้คุณได้ตรงตามแบบ โดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายสินค้าหรือส่งงานไปพ่นสีฝุ่นที่อื่น การขนส่งภายในบริษัทฯ ของเราเองเป็นการย่นเวลาการผลิตเข้ามาอีก ซึ่งทำให้เราสามารถส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันตามกำหนดเวลาอย่างแน่นอน โดยมีบริษัทรถยนต์ชั้นนำต่างๆ ที่ใช้บริการสินค้าของเรา