AUTOMOTIVE RACKS

Automotive Racks ส่วนใหญ่ใช้ภายอาคาร มีความทนทานและมีคุณภาพ ออกแบบเพื่อให้สามารถใช้งานในโรงงานได้อย่างเหมาะสม

สามารถที่จะช่วยให้การทำงานของคุณง่ายขึ้น ไม่ว่าลูกค้าต้องการแบบไหน เราสามารถออกแบบตามที่ลูกค้าต้องการได้ทุกรูปแบบ

ขั้นตอนการรับออกแบบนพาร์ทส่วนประกอบในงานอุตสาหกรรมรถยนต์

 1. เมื่อฝ่ายขายได้เสนอขายสินค้าพร้อมรับการยืนยันจากลูกค้า
 2. รับแบบ

2.1 รับพาสแบบอะไหล่ : กรณีลูกค้ามีการสั่งแบบใหม่ หรือ ให้แบบสินค้ามาเพื่อสั่งผลิตเพิ่ม  ฝ่ายขายจะไปรับแบบสินค้าที่ต้องการให้ผลิต AUTOMOTIVE RACKS พร้อมเก็บข้อมูลและสอบถามรายละเอียดความต้องการ และ ขนาดของ AUTOMOTIVE RACKS เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาประสานงานกับ ทีมออกแบบเพื่อการออกแบบและขึ้นตัวอย่าง

2.2 วัดแบบ : กรณีลูกค้ามีการสั่ง AUTOMOTIVE RACKS แบบเก่าที่มีอยู่และต้องการสั่งเพิ่ม ฝ่ายขายและทีมออกแบบ จะไปวัดแบบ AUTOMOTIVE RACKS ที่ลูกค้ามี

 1. ออกแบบเมื่อ ทีมออกแบบได้รับข้อมูล 2.1 หรือ 2.2 แล้วทำการออกแบบพร้อมทำใบเสนอราคา

เมื่อฝ่ายขายนำใบเสนอราคาและแบบ AUTOMOTIVE RACKS ส่งถึงลูกค้าและได้รับการยืนยันกับทางลูกค้า

 1. ฝ่ายขาย ส่งใบ PO / PR ให้ทางทีมออกแบบ
 2. ทีมออกแบบขึ้นตัวอย่าง
 3. เมื่อตัวอย่างเสร็จเรียบร้อย ฝ่ายขายและทีมออกแบบ สรุปตัวอย่างร่วมกับลูกค้า พร้อมเซ็นเอกสารยืนยันระหว่าง ทีมออกแบบและลูกค้า

 

ขั้นตอนการผลิต AUTOMOTIVE RACKS

 1. สั่งเหล็กหรือจัดเตรียมเหล็กที่มีในโรงงาน ให้ตรงกับแบบ
 2. ตัดเหล็กให้ได้ขนาดตามแบบ
 3. ประกอบตัว AUTOMOTIVE RACKS (ขึ้นรูป) ตามแบบ โดยการเชื่อม พับ กลึง เป็นต้น
 4. QC ตรวจสอบความเรียบร้อยของตัว AUTOMOTIVE RACKS ที่ขึ้นรูปเสร็จ
 5. ทำสี AUTOMOTIVE RACKS
 6. ตรวจสอบรายละเอียดและเก็บรายละเอียดของ AUTOMOTIVE RACKS พร้อมสกรีนข้อความตามแบบ (ถ้ามี)
 7. QC ตรวจสอบความเรียบร้อยให้ตรงตามแบบ และส่งต่อยังขนส่ง